21 กุมภาพันธ์ 2024

ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

สรุปผลการนิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสถานศึกษาในสังกัดและดำเนินการจัดการความรู้ Knowledge Management : KM ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read More
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 16 ธันวาคม 64 กศน.ตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำฟักเชื่อม ณ บ้านเลขที่ 452 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 16 ธันวาคม 64

Read More
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 17 ธันวาคม 64 กศน.ตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำมะพร้าวแก้ว ณ บ้านเลขที่ 452 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 17 ธันวาคม 64

Read More
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำขนมเปี๊ยะชาววังใส้มะพร้าว ณ กศน.ตำบลอำแพง ตำบลอำแพง

วันที่ 15 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง รูปแบบชั้นเรียน ณ หมู่ ที่ 9 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว (กศน.ตำบลหลักสามและกศน.ตำบลเกษตรพัฒนา)

หลักสูตรการสานตะกร้า

Read More
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

กศน.ตำบลหนองสองห้องจัด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมเปี๊ยะชาววัง ไส้มะพร้าว ณ รพสต.บ้านกลางนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

กศน.ตำบลหนองสองห้องจ

Read More