15 เมษายน 2024

ข่าวกิจกรรม งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวกิจกรรม งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการจัดทำสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัล สู่คลังสื่อการสอนออนไลน์

  วันที่ 3 เมษา

Read More