21 กุมภาพันธ์ 2024

Month: มีนาคม 2021

ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

กศน.ตำบลโรงเข้ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำเปลจากห่วงผ้ายืด จำนวน 12 ชม. ระหว่างวันที่ 19-21 มี.ค.64 ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 9 ต.โรงเข้

   

Read More