วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก กศน.ตำบลบ้านแพ้ว

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

วันที 28 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำเค้กกล้วยหอม ณ กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว

กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว จัด

Read more

กศน.ตำบลโรงเข้ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำเปลจากห่วงผ้ายืด จำนวน 12 ชม. ระหว่างวันที่ 19-21 มี.ค.64 ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 9 ต.โรงเข้

   

Read more