21 กุมภาพันธ์ 2024

Month: มกราคม 2022

ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 16 ธันวาคม 64 กศน.ตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำฟักเชื่อม ณ บ้านเลขที่ 452 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 16 ธันวาคม 64

Read More
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 17 ธันวาคม 64 กศน.ตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำมะพร้าวแก้ว ณ บ้านเลขที่ 452 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 17 ธันวาคม 64

Read More
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำขนมเปี๊ยะชาววังใส้มะพร้าว ณ กศน.ตำบลอำแพง ตำบลอำแพง

วันที่ 15 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง รูปแบบชั้นเรียน ณ หมู่ ที่ 9 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว (กศน.ตำบลหลักสามและกศน.ตำบลเกษตรพัฒนา)

หลักสูตรการสานตะกร้า

Read More
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

กศน.ตำบลหนองสองห้องจัด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมเปี๊ยะชาววัง ไส้มะพร้าว ณ รพสต.บ้านกลางนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

กศน.ตำบลหนองสองห้องจ

Read More
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 4 มกราคม 2565 กศน.ตำบลสวนส้ม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำมะพร้าวถอดเสื้อ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนส้ม

วันที่ 4 มกราคม 2565

Read More