15 เมษายน 2024

Month: สิงหาคม 2023

ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

สรุปผลการนิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสถานศึกษาในสังกัดและดำเนินการจัดการความรู้ Knowledge Management : KM ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read More