21 กุมภาพันธ์ 2024
ข่าวกิจกรรม งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นิเทศ สนามสอบ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว

นายชัชพงศ์  สร้อยแสง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร                                    และคณะกรรมการนิเทศสนามสอบ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563                  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 กศน.อำเภอบ้าน ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ในวันที่ 3 เมษายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น