15 เมษายน 2024
ข่าวกิจกรรม งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดำเนินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565

 

กศน.อำเภอบ้านแพ้ว ดำเนินการวัดผมสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดำเนินการสอบ 2 สนาม คือ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ดำเนินการสอบระดับมัธยมศักษาตอนปลาย และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ดำเนินการสอบ 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น