ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี นางสาววราภรณ์ กลิ่นเกิด เข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 27 เมษายน 256

Read more

ข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  วันที่ 16 ธัน

Read more

กิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสยาม  ชูกร ผู้อำน

Read more