วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก กศน.ตำบลบ้านแพ้ว

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

วันที 28 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำเค้กกล้วยหอม ณ กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว

กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว จัด

Read more