หลักสูตรการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง รูปแบบชั้นเรียน ณ หมู่ ที่ 9 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว (กศน.ตำบลหลักสามและกศน.ตำบลเกษตรพัฒนา)

หลักสูตรการสานตะกร้า

Read more

กศน.ตำบลหนองสองห้องจัด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมเปี๊ยะชาววัง ไส้มะพร้าว ณ รพสต.บ้านกลางนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

กศน.ตำบลหนองสองห้องจ

Read more

วันที่ 4 มกราคม 2565 กศน.ตำบลสวนส้ม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำมะพร้าวถอดเสื้อ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลสวนส้ม

วันที่ 4 มกราคม 2565

Read more

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก กศน.ตำบลบ้านแพ้ว

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

วันที 28 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำเค้กกล้วยหอม ณ กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว

กศน.ตำบลเจ็ดริ้ว จัด

Read more