โครงการอบรม หลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่2

นายสยาม  ชูกร  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว และบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน                  กศน.จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสาคร1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์                    ให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย รู้คุณค่า และความสำคัญของประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                      และการมีจิตสำนึกเป็นพลเมืองที่ดี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น