21 กุมภาพันธ์ 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสยาม  ชูกร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้าน และข้าราชการ ครู กศน.ตำบล บรรณารักษ์ ครูอาสาสมัคร และนักวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล โดยมีนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด มุกดาหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม สาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

   

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อการปรับรูปแบบกิจกรรมใน ห้องสมุดประชาชน ที่เน้น Library Delivery เพื่อเพิ่มอัตราการอ่านและการรู้หนังสือของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ในรูปแบบ Public Learning Space/ Co-Learning Space สร้างนิเวศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม รวมไปถึงทราบแนวคิด กระบวนการ ในการจัดทำสื่อนวัตกรรม Digital Library จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานลิขสิทธิ์ของสื่อส่งเสริมการอ่าน และสร้างสังคมการเรียนรู้แอปพลิเคชั่น ด้วย Google App Education

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น