โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

                  กศน.อำเภอบ้านแพ้ว จัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยมีนายสยาม  ชูกร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธาน และนายมานพ พิกิจ ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดกิจกรรม โดยการจัดอบรมในรูปออนไลน์ ครู กศน.ตำบลเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อ1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกในความเป็นไทย เกิดความรัก ความสามัคคี และหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักชาติบ้านเมือง มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย และผนึกกำลังร่วมกันพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *