15 เมษายน 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

                  กศน.อำเภอบ้านแพ้ว จัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยมีนายสยาม  ชูกร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธาน และนายมานพ พิกิจ ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดกิจกรรม โดยการจัดอบรมในรูปออนไลน์ ครู กศน.ตำบลเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อ1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกในความเป็นไทย เกิดความรัก ความสามัคคี และหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักชาติบ้านเมือง มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย และผนึกกำลังร่วมกันพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น