15 เมษายน 2024
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

อบรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สกร.อำเภอบ้านแพ้ว จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน                                                  รูปแบบฝึกอบรมประชาชน  ณ สกร.อำเภอบ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับการอบรมมีความรู้                          ความเข้าใจมีความรู้หลักการช่วยชีวิต ลดความรุนแรงการบาดเจ็บของผู้ที่ประสบอันตรายความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต หลักการและวิธี                                      ในปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น