15 เมษายน 2024
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

อบรมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 สกร.อำเภอบ้านแพ้ว จัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย            ศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ สู่การบริหารจัดการที่ดินแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและการปลูกพืชผักสวนครัวไปประยุกต์การบริหารจัดการที่ดินและสิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น