สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กศน.อำเภอบ้าน ดำเนินการสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564                                                ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ได้รับการนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ จากนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร                      รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสา และคณะกรรมการนิเทศ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.อำเภอบ้านแพ้ว ได้ดำเนินการจัดสนามสอบตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของสาธารณสุข                                  อย่างเคร่งครัด การเข้าสอบของนักศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปฏิบัติตนเรียบร้อย ตามกฏระเบียบ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น