21 กุมภาพันธ์ 2024
ข่าวต่อการศึกษาต่อเนื่อง

สรุปผลการนิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสถานศึกษาในสังกัดและดำเนินการจัดการความรู้ Knowledge Management : KM ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายสยาม ชูกร ผอ.สรก.อำเภอบ้านแพ้ว มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล และเจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง ข้าร่วมประชุมกับสกร.สมุทรสาครสรุปผลการนิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสถานศึกษาในสังกัดและดำเนินการจัดการความรู้ Knowledge Management : KM               ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยนางธนัชศรณ์ ศิริม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ กลิ่นเกิด      รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายดำเนินการประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      สรุปเป็นภาพรวมระดับจังหวัด
ช่วงบ่ายดำเนินการจัดการความรู้ Knowledge Management : KM ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อดำเนินการตามประเด็นองค์ความรู้ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และครู กศน.ตำบล
ณ ห้องประชุมสาคร 1 สกร.จังหวัดสมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น