15 เมษายน 2024
งานเครือข่าย

ลงพื้นที่ตรวจราชการ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสยาม ชูกร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว และคณะ รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (มิติการศึกษา)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น