21 กุมภาพันธ์ 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายสยาม  ชูกร  ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วย นายมานพ  พิกิต ครูผู้ช่วย และหัวหน้างานกลุ่มงานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบุคลากร สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  โดยนายชัชพงศ์ สร้อยแสง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ

 

            โดยมีวัตถุเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) เพิ่มขึ้น และเพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมรับผลการประเมินภายนอกในครั้งต่อไปในระดับที่สูงขึ้น
โดยมี ดร.ปาน กิมปี นักวิจัยอิสระ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ SAR ผ่านระบบออนไลน์ Web Conference ระหว่างวันที่ 1 และวันที่ 3 พฤศกิจายน 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น