สรุปผลการนิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสถานศึกษาในสังกัดและดำเนินการจัดการความรู้ Knowledge Management : KM ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more

ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี นางสาววราภรณ์ กลิ่นเกิด เข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 27 เมษายน 256

Read more